Program

Besøgsprogram

Rundvisning: "Katrinebjerg Tour" En tur rundt i IT-Byen Katrinebjerg, hvor I både vil få mulighed for at opleve forsknings- og uddannelsesmiljøet på Institut for Datalogi, Institut for Ingeniørvidenskab og Aarhus School og Engineering (Ingeniørhøjskolen). Turen byder på demoer af forskningsprojekter, studenterprojekter og introduktion til de mange forskellige lab faciliteter på Katrinebjerg, som f.eks. Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI.dk) samt lyddøde rum og iSport installationer. Derudover vil der i løbet af rundvisningen være korte oplæg ved kandidat- og PhD studerende fra uddannelserne på Katrinebjerg.

Katrinebjerg rundvisningen arrangeres i samarbejde med Aarhus School og Engineering.

Varighed: 1 til 2,5 timer

 


 

Prototyping-workshop. v/ PhD-studerende og studerende fra uddannelsen i IT-Produktudvikling
Oplev og eksperimentér med hvordan rapid prototyping teknikker bliver anvendt i både forskning og uddannelse på Institut for Datalogi som en metode til at drive innovation og udvikling af nye digital produkter.

I denne workshop skal deltagerne i grupper idéudvikle, designe og lave en funktionel prototype, f.eks. af en controller til et spil.

Samtidig vil forskere og studerende fremvise og demonstrere interaktive prototyper fra både undervisning og forskningsprojekter.

Varighed: 2-3 t.


Foredrag: "Angreb og overvågning" ved PhD-studerende Michael Nielsen

Cybersikkerhed følger samfundets udvikling mod et informationssamfund, men er en fremmed verden for mange og stadig en juridisk gråzone. Hvad er et cyberangreb og hvordan ser det ud fra "hackerens" side? Hvornår bliver det ulovligt? Hvordan angribes et atomkraftværk? Hvad er overvågning og hvem kan læse mine emails?

 

Vi vil i dette foredrag beskrive forskellige typer hackerangreb lige fra angreb på en lille virksomhed til angreb på nationer. Herefter vil vi med udgangspunkt i Snowden-dokumenterne vurdere det internationale overvågningssystem metoder og lovmæssige baggrund. Foredraget præsenteres af Michael Nielsen, PhD-stud. i kryptografi og ejer af virksomheden Apprestige.

Varighed: 45m til 1t. 15m.


Foredrag: "Beviser & Beregning" ved PhD-studerende Kristoffer Just Andersen

Hvis du ved træet vælter når det blæser. Og du ydermere ved at det blæser. Så ved du også at træet vælter... Ikke?

Givet funktionen f(x) = 7 + x, så ved vi f(13) = 20. Så meget er klart.

At disse to ideer overhovedet har noget med hinanden at gøre er en af de mest forunderlige opdagelser i Datalogien og har været kilden til utallige opdagelser gennem tiderne. 

Vi vil igennem et interaktivt oplæg lære om grundlæggende formel logik samt repetere lidt funktionslære - akkurat nok til at værdsætte symmetrien mellem beviser og beregning.


Varighed: 1t.


Monte Carlo Lokalisering ved lektor Ole Caprani

MINERVA er en robot, som kan vise publikum rundt på museer og fortælle om det de ser. For at det skal kunne lade sig gøre, er MINERVA nødt til at vide, hvor den er i museet.Da MINERVA skal operere indendørs, kan GPS ikke bruges. MINERVA bruger i stedet sine sensorer og et kort over museet til at finde ud af, hvor den er. MINERVA benytter en metode baseret på sandsynlighedsmodeller af robottens bevægelser og sensorernes registreringer. Metoden hedder Monte Carlo Lokalisering og blev udviklet første gang til MINERVA. Siden er metoden blevet anvendt bl.a. i førerløse biler til at vurdere ruter, forhindringer, osv.

I robotkurset på Institut for Datalogi har de studerende arbejdet med Monte Carlo Lokalisering på LEGO Mindstorms robotter. En LEGO robot skulle finde ud af, hvor den var i forhallen på Aarhus

Banegaard. I oplægget fortælles om Monte Carlo Localization, MINERVA og LEGO robotter i Banegaardshallen. 

Varighed 45m. til 1t.