Gymnasiesamarbejde

Arrangementer for hele klasser

Besøgsservice er et tilbud til gymnasiale uddannelser og elever fra de større klasser i folkeskolen eller andre som har lyst til at lære mere om vores uddannelser. I det hele taget kan du opfatte de forskellige tilbud som nævnes på denne side som et katalog fra hvilket vi kan sammenstykke et fagligt arrangement der passer til netop dine/jeres interesser og planer.

Arrangementer

Vi tilbyder arrangementer af forskellig karakter og længde, både på uddannelsesstederne og på datalogi. Bemærk i øvrigt at man, hvis man ønsker det, kan kombinere et besøg på datalogi med andre naturvidenskabelige fag. Dette kan du se mere om på hjemmesiden for Besøgstilbud til klasser og gymnasier på ST


Rundvisning: "Katrinebjerg Tour" En tur rundt i IT-Byen Katrinebjerg, hvor I både vil få mulighed for at opleve forsknings- og uddannelsesmiljøet på Institut for Datalogi, Institut for Ingeniørvidenskab og Aarhus School og Engineering (Ingeniørhøjskolen). Turen byder på demoer af forskningsprojekter, studenterprojekter og introduktion til de mange forskellige lab faciliteter på Katrinebjerg, som f.eks. Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI.dk) samt lyddøde rum og iSport installationer. Derudover vil der i løbet af rundvisningen være korte oplæg ved kandidat- og PhD studerende fra uddannelserne på Katrinebjerg.

Katrinebjerg rundvisningen arrangeres i samarbejde med Aarhus School og Engineering.

Varighed: 1 til 2,5 timer

 


 

Workshop: "Prototyping og IT-Produktudvikling" ved PhD-studerende Mads Møller Jensen og PhD-studerende Jens Emil Grønbæk
Oplev og eksperimentér med hvordan rapid prototyping teknikker bliver anvendt i både forskning og uddannelse på Institut for Datalogi som en metode at drive innovation og udvikling af nye produkter.

I denne workshop skal deltagerne i grupper idéudvikle, designe og lave en funktionel prototype.

Samtidig vil forskere og studerende fremvise og demonstrere interaktive prototyper fra både undervisning og forskningsprojekter.

Varighed: 2-3 t.


Foredrag: "Angreb og overvågning" ved PhD-studerende Michael Nielsen

Cybersikkerhed følger samfundets udvikling mod et informationssamfund, men er en fremmed verden for mange og stadig en juridisk gråzone. Hvad er et cyberangreb og hvordan ser det ud fra "hackerens" side? Hvornår bliver det ulovligt? Hvordan angribes et atomkraftværk? Hvad er overvågning og hvem kan læse mine emails?

 

Vi vil i dette foredrag beskrive forskellige typer hackerangreb lige fra angreb på en lille virksomhed til angreb på nationer. Herefter vil vi med udgangspunkt i Snowden-dokumenterne vurdere det internationale overvågningssystem metoder og lovmæssige baggrund. Foredraget præsenteres af Michael Nielsen, PhD-stud. i kryptografi og ejer af virksomheden Apprestige.

Varighed: 1t. 15m.


Foredrag: "Beviser & Beregning" ved PhD-studerende Kristoffer Just Andersen

Hvis du ved træet vælter når det blæser. Og du ydermere ved at det blæser. Så ved du også at træet vælter... Ikke?

Givet funktionen f(x) = 7 + x, så ved vi f(13) = 20. Så meget er klart.

At disse to ideer overhovedet har noget med hinanden at gøre er en af de mest forunderlige opdagelser i Datalogien og har været kilden til utallige opdagelser gennem tiderne. 

Vi vil igennem et interaktivt oplæg lære om grundlæggende formel logik samt repetere lidt funktionslære - akkurat nok til at værdsætte symmetrien mellem beviser og beregning.


Varighed: 1t.


Monte Carlo Lokalisering ved lektor Ole Caprani

MINERVA er en robot, som kan vise publikum rundt på museer og fortælle om det de ser. For at det skal kunne lade sig gøre, er MINERVA nødt til at vide, hvor den er i museet.Da MINERVA skal operere indendørs, kan GPS ikke bruges. MINERVA bruger i stedet sine sensorer og et kort over museet til at finde ud af, hvor den er. MINERVA benytter en metode baseret på sandsynlighedsmodeller af robottens bevægelser og sensorernes registreringer. Metoden hedder Monte Carlo Lokalisering og blev udviklet første gang til MINERVA. Siden er metoden blevet anvendt bl.a. i førerløse biler til at vurdere ruter, forhindringer, osv.

I robotkurset på Institut for Datalogi har de studerende arbejdet med Monte Carlo Lokalisering på LEGO Mindstorms robotter. En LEGO robot skulle finde ud af, hvor den var i forhallen på Aarhus

Banegaard. I oplægget fortælles om Monte Carlo Localization, MINERVA og LEGO robotter i Banegaardshallen. 

Varighed 45m. til 1t.


 

 

Studieretningsprojekter (STX og HTX)

Udover de almindelige klassebesøg, som du kan læse om på disse sider, tilbyder vi også at gymnasieelever kan få vejledning til deres studieretningsprojekter, eller andre større skriftlige opgaver.

En vejledning kan være ligefra at få hjælp til at vælge et bestemt emne og en liste over relevant litteratur, til at komme på besøg på instituttet og benytte noget af det avancerede udstyr og tekniske faciliteter som vi har til rådighed.

Eksempler på Datalogi studieretningsprojekter:

 • Kryptologi og IT-sikkerhed (Gym.fag. Matematik, IT)

Kryptologi er et ord der dækker over flere ting. Der er to hovedemner indenfor moderne kryptologi, nemlig

1. Hemmeligholdelse

Hemmelige beskeder som banktransaktioner, militære ordrer og anden ømtålelig information, kan beskyttes ved at kode beskeden.

2. Autentitetsbekræftelse

Sikring af at beskeden er modtaget som den er sendt. Altså at afgøre om beskeden er blevet ændret undervejs. Ligeledes at bekræfte, at senderen er den han udgiver sig for at være.

Man forbinder normalt kryptologi med hemmeligholdelse, men det er et faktum at autentitetsbekræftelse er et lige så vigtigt og stort et felt.

 • Algoritmer og grafteori (Matematik)

En algoritme er en utvetydig og abstrakt beskrivelse af, hvordan en specifik type problem løses endeligt.

En algoritme er en slags opskrift til at løse et problem af en bestemt type, som leverer en løsning uanset den konkrete problemsituations udseende. Et eksempel kunne være en præcis beskrivelse af, hvordan man sorterer et spil kort, uanset hvordan de enkelte kort ligger fra udgangspunktet.

Hvis vi som eksempel skal beskrive hvordan man sorterer et spil kort, uanset udgangspunktet, kunne det gøres på følgende måde:

 1. Tag et tilfældigt kort fra bunken.

 2. Gå nu bunken igennem - alle dem som er højere end dit tilfældige kort, lægger du i en bunke til venstre, og dem som er mindre i en bunke til højre.
 3. Læg dit tilfældige kort i den venstre bunke.
 4. Hvis der er mere end to kort i bunkerne, gentag pkt 1 til 3 for begge af de to bunker. Sørg for, at når de enkelte bunker deles, bliver begge de nye bunker sammen på samme side.
 5. Hvis der er to kort i bunken, læg det højeste øverst, og læg bunken ovenpå den bunke den blev delt fra.

Denne algoritme kalder sig selv på den måde, at man skal udføre den igen og igen på mindre og mindre bunker (indtil man kun har to kort i bunkerne, så lægger man dem sammen igen).

 • Context Awareness (Matematik, Fysik, Teknologifag, IT)

Context-awareness er et forskningsområde der fokuserer på at levere relevante services til brugere baseret på eksempelvis tid og sted, samt andre parametre  der beskriver brugeren og det omgivende miljø. Context-awareness er vigtig for udviklingen at nye forskningsområder som pervasive computing, ubiquitous computing, ambient computing, interaktive rum, osv.

Begrebet Context Awarenes dækker over teknikker og teknologier som kan omfatte:

 • Software infrastrukturer til context-aware computing,
 • Kontekstmodellering,
 • Sensor / aktuator netværk og positionering teknologier, der kan bruges til at oprette context-aware services,
 • Aktivitetsbaseret IT,
 • Aktivitet-genkendelse og mønstergenkendelse,
 • Context-awareness til mobile enheder og andre faste installationer i området.

Ansøgning om udførelse af studieretningsprojektet skal foretages af gymnasielæreren.
Udfylde denne ansøgningsformular ), eller skriv direkte til specialkonsulent Søren Poulsen: poulsen@cs.au.dk

Yderligere information.

Hvis du skal skrive SRP inden for et af ovenstående emner er du meget velkommen til at kontakte specialkonsulent Søren Poulsen: poulsen@cs.au.dk som kan hjælpe dig med at komme i kontakt med en forsker eller en PhD-studerende inden for det pågældende emne.