Besøg Institut for Datalogi

Intro til Institut for Datalogi og IT-Byen Katrinebjerg

Få et indblik i hverdagen som studerende på bachelor- og kandidatuddannelser på Institut for Datalogi. Oplægget vil indeholde eksempler på hvordan hverdagen er som studerende og de mange sociale og faglige aktiviteter som vores  studerende engagerer sig i. I oplægget får du både indblik i uddannelsen i Datalogi, samt uddannelsen i IT-Produktudvikling.

I vil også høre om forskningsgrupper og nogle af de store forskningsprojekter som foregår på Institut for Datalogi. 

Varighed: 30-90 min.  

Augmented Reality

CS Holo

Augmented Reality (AR) har potentiale til at blive fremtidens interface: AR er en ny måde at interagere med hverdagens computere, som supplementerer vor tids brug af smartphones. Allerede i dag kan du indrette din stue i AR ved at placere virtuelle møbler i den virkelige verden eller spille Minecraft på dit sofabord.

Augmented Reality interfaces kan også bruges i en professionel sammenhæng til nem servicering af industrielle maskiner, hvor 3D manualer er afgørende for hurtig opgaveløsning.

Vi vil i dette foredrag beskrive konceptet og interfaceteknologien Augmented Reality, give et overblik over forskellige AR teknologier, forklare hvordan AR virker “behind the scenes” og give eksempler på anvendelser af AR i hverdagen og i industrien.

Varighed: 45 min.

Besøg Institut for Datalogi med din gymnasieklasse. Nedenfor kan du se et udvalg at oplæg og aktiviteter der kan indgå i et hel- eller halvdags program.

Intro til studier og forskning på Institut for Datalogi

Få et indblik i bachelor- og kandidatuddannelser på Institut for Datalogi. Oplægget vil indeholde eksempler på hvordan hverdagen er som studerende og de mange sociale og faglige aktiviteter som vores  studerende engagerer sig i.

I vil også høre om forskningsgrupper og nogle af de store forskningsprojekter som foregår på Institut for Datalogi. 

Varighed: 30 min. til 2 timer

 

 

 


Rundvisning: "Katrinebjerg Tour" En tur rundt i IT-Byen Katrinebjerg, hvor I både vil få mulighed for at opleve forsknings- og uddannelsesmiljøet på Institut for Datalogi, Institut for Ingeniørvidenskab og Aarhus School og Engineering (Ingeniørhøjskolen). Turen byder på demoer af forskningsprojekter, studenterprojekter og introduktion til de mange forskellige lab faciliteter på Katrinebjerg, som f.eks. Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI.dk) samt lyddøde rum og iSport installationer. Derudover vil der i løbet af rundvisningen være korte oplæg ved kandidat- og PhD studerende fra uddannelserne på Katrinebjerg.

Katrinebjerg rundvisningen arrangeres i samarbejde med Aarhus School og Engineering.

Varighed: 1 til 2,5 timer

 


Prototyping-workshop. v/ PhD-studerende og studerende fra uddannelsen i IT-Produktudvikling
Oplev og eksperimentér med hvordan rapid prototyping teknikker bliver anvendt i både forskning og uddannelse på Institut for Datalogi som en metode til at drive innovation og udvikling af nye digital produkter.

I denne workshop skal deltagerne i grupper idéudvikle, designe og lave en funktionel prototype, f.eks. af en controller til et spil.

Samtidig vil forskere og studerende fremvise og demonstrere interaktive prototyper fra både undervisning og forskningsprojekter.

Varighed: 2-3 t.


Foredrag: "Angreb og overvågning" ved PhD-studerende Michael Nielsen

Cybersikkerhed følger samfundets udvikling mod et informationssamfund, men er en fremmed verden for mange og stadig en juridisk gråzone. Hvad er et cyberangreb og hvordan ser det ud fra "hackerens" side? Hvornår bliver det ulovligt? Hvordan angribes et atomkraftværk? Hvad er overvågning og hvem kan læse mine emails?

 

Vi vil i dette foredrag beskrive forskellige typer hackerangreb lige fra angreb på en lille virksomhed til angreb på nationer. Herefter vil vi med udgangspunkt i Snowden-dokumenterne vurdere det internationale overvågningssystem metoder og lovmæssige baggrund. Foredraget præsenteres af Michael Nielsen, PhD-stud. i kryptografi og ejer af virksomheden Apprestige.

Varighed: 45m til 1t. 15m.


 

Foredrag: "Beviser & Beregning" ved PhD-studerende Kristoffer Just Andersen


Hvis du ved træet vælter når det blæser. Og du ydermere ved at det blæser. Så ved du også at træet vælter... Ikke?

Givet funktionen f(x) = 7 + x, så ved vi f(13) = 20. Så meget er klart.

At disse to ideer overhovedet har noget med hinanden at gøre er en af de mest forunderlige opdagelser i Datalogien og har været kilden til utallige opdagelser gennem tiderne. 

Vi vil igennem et interaktivt oplæg lære om grundlæggende formel logik samt repetere lidt funktionslære - akkurat nok til at værdsætte symmetrien mellem beviser og beregning.


Varighed: 1t.


 


Robottjenere, førerløse biler og balancerende to-hjuls køretøjer. Robottjenere, føreløse biler og balancerende tohjuls køretøjer, ved lektor Ole Caprani


På restauranter finder robottjenere helt på egen hånd vej til gæsternes borde med gæsternes serveringer, førerløse biler kan holde en passende afstand til forankørende biler og tohjuls køretøjer kan bevæge sig og holde balancen på blot to hjul samtidig med at køretøjet undviger forhindringer. Mekanismen bag sådanne robotter og autonome køretøjer er en algoritme som hedder PID regulering. PID regulering benyttes også i elevatorer, fly, raketter og klimaregulering af bygninger. 

 

Oplægget giver en introduktion til PID regulering og ved de efterfølgende øvelser kommer deltagerne til at eksperimentere med programmering af førerløse LEGO Mindstorms biler.

Banegaard. I oplægget fortælles om Monte Carlo Localization, MINERVA og LEGO robotter i Banegaardshallen. 

Oplæg Varighed 45m. / Øvelser varighed. 1-2 timer

 

 

 

 


Shortest Path oplæg

En datalogisk problemstilling fra A-Z - korteste vej mellem to punkter

 

 

Besøg Institut for Datalogi, Aarhus Universitet med din gymnasieklasse. 

Et besøg kan vare fra 2 timer til en hel dag, og kan sammensættes efter behov, og du vil i løbet af dagen møde forskere, undervisere og studerende fra Institut for Datalogi.

Neden for kan du se eksempler på moduler der kan indgå i et besøg. 

 


Rundvisning: "Katrinebjerg Tour" En tur rundt i IT-Byen Katrinebjerg, hvor I både vil få mulighed for at opleve forsknings- og uddannelsesmiljøet på Institut for Datalogi, Institut for Ingeniørvidenskab og Aarhus School og Engineering (Ingeniørhøjskolen). Turen byder på demoer af forskningsprojekter, studenterprojekter og introduktion til de mange forskellige lab faciliteter på Katrinebjerg, som f.eks. Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI.dk) samt lyddøde rum og iSport installationer. Derudover vil der i løbet af rundvisningen være korte oplæg ved kandidat- og PhD studerende fra uddannelserne på Katrinebjerg.

Katrinebjerg rundvisningen arrangeres i samarbejde med Aarhus School og Engineering.

Varighed: 1 til 2,5 timer

 


 

Workshop: "Prototyping og IT-Produktudvikling" ved PhD-studerende Mads Møller Jensen og PhD-studerende Jens Emil Grønbæk
Oplev og eksperimentér med hvordan rapid prototyping teknikker bliver anvendt i både forskning og uddannelse på Institut for Datalogi som en metode at drive innovation og udvikling af nye produkter.

I denne workshop skal deltagerne i grupper idéudvikle, designe og lave en funktionel prototype.

Samtidig vil forskere og studerende fremvise og demonstrere interaktive prototyper fra både undervisning og forskningsprojekter.

Varighed: 2-3 t.


Foredrag: "Angreb og overvågning" ved PhD-studerende Michael Nielsen

Cybersikkerhed følger samfundets udvikling mod et informationssamfund, men er en fremmed verden for mange og stadig en juridisk gråzone. Hvad er et cyberangreb og hvordan ser det ud fra "hackerens" side? Hvornår bliver det ulovligt? Hvordan angribes et atomkraftværk? Hvad er overvågning og hvem kan læse mine emails?

 

Vi vil i dette foredrag beskrive forskellige typer hackerangreb lige fra angreb på en lille virksomhed til angreb på nationer. Herefter vil vi med udgangspunkt i Snowden-dokumenterne vurdere det internationale overvågningssystem metoder og lovmæssige baggrund. Foredraget præsenteres af Michael Nielsen, PhD-stud. i kryptografi og ejer af virksomheden Apprestige.

Varighed: 1t. 15m.


Foredrag: "Beviser & Beregning" ved PhD-studerende Kristoffer Just Andersen

Hvis du ved træet vælter når det blæser. Og du ydermere ved at det blæser. Så ved du også at træet vælter... Ikke?

Givet funktionen f(x) = 7 + x, så ved vi f(13) = 20. Så meget er klart.

At disse to ideer overhovedet har noget med hinanden at gøre er en af de mest forunderlige opdagelser i Datalogien og har været kilden til utallige opdagelser gennem tiderne. 

Vi vil igennem et interaktivt oplæg lære om grundlæggende formel logik samt repetere lidt funktionslære - akkurat nok til at værdsætte symmetrien mellem beviser og beregning.


Varighed: 1t.


Monte Carlo Lokalisering ved lektor Ole Caprani

MINERVA er en robot, som kan vise publikum rundt på museer og fortælle om det de ser. For at det skal kunne lade sig gøre, er MINERVA nødt til at vide, hvor den er i museet.Da MINERVA skal operere indendørs, kan GPS ikke bruges. MINERVA bruger i stedet sine sensorer og et kort over museet til at finde ud af, hvor den er. MINERVA benytter en metode baseret på sandsynlighedsmodeller af robottens bevægelser og sensorernes registreringer. Metoden hedder Monte Carlo Lokalisering og blev udviklet første gang til MINERVA. Siden er metoden blevet anvendt bl.a. i førerløse biler til at vurdere ruter, forhindringer, osv.

I robotkurset på Institut for Datalogi har de studerende arbejdet med Monte Carlo Lokalisering på LEGO Mindstorms robotter. En LEGO robot skulle finde ud af, hvor den var i forhallen på Aarhus

Banegaard. I oplægget fortælles om Monte Carlo Localization, MINERVA og LEGO robotter i Banegaardshallen. 

Varighed 45m. til 1t.